J.W. van Dijk                              Voorzitter                  Email: janvand@ziggo.nl     

T.K. de Boom                             Secretaris                   Email: tkdeboom@planet.nl

H.C. de Boom-Kusters               Penningmeester         Email: riadeboom@kpnmail.nl